Παπά φαγί και διάκου μπούκα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΛΕΟΝΕΞΙΑ

Παπά φαγί και διάκου μπούκα.

λέγεται:
Για κοιλιόδουλους ιερείς που αφήνουν μικροποσότητες για τους υφιστάμενούς τους.