Παπά το χωράφι, παπά το γαιδούρι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΛΕΟΝΕΞΙΑ

Παπά το χωράφι, παπά το γαιδούρι.

λέγεται:
Για κάποιον που τα θέλει όλα δικά του.