Παπάς που χορεύει, γυναίκα που φιλοσοφεί κι όρνιθα που κακαρίζει, τέλος καλό δεν κάνουν.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Παπάς που χορεύει, γυναίκα που φιλοσοφεί κι όρνιθα που κακαρίζει, τέλος καλό δεν κάνουν.

δηλώνεται πως:
Οι ανάρμοστες καταστάσεις δεν έχουν καλό τέλος, προξενούν προβλήματα.