Παντρειά και παλιά ρούχα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΓΑΜΟΣ

Παντρειά και παλιά ρούχα.

δηλώνει πως:
Όταν παντρεύεται κανείς αυξάνουν τα έξοδα.