Παντού φτωχός στο πανηγύρι πλούσιος. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΕΠΙΔΕΙΞΗ

Παντού φτωχός στο πανηγύρι πλούσιος.

λέγεται:
Για ανθρώπους που είναι φτψχοί και ζουν με στερήσεις αλλά δημοσίως επιδεικνύουν μια πλαστή ευμάρεια.