Παντού φτωχός στο πανηγύρι πλούσιος.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΠΙΔΕΙΞΗ

Παντού φτωχός στο πανηγύρι πλούσιος.

λέγεται:
Για ανθρώπους που είναι φτψχοί και ζουν με στερήσεις αλλά δημοσίως επιδεικνύουν μια πλαστή ευμάρεια.