Χρόνου μελέτη, ώρας κάμωμα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ


ΧΡΟΝΟΣ

Χρόνου μελέτη, ώρας κάμωμα.

δηλαδή:
Συχνά χρειάζεται πολύχρονη ετοιμασία για κάποιο έργο που γίνεται σε ελάχιστο χρόνο.