Η αγάπη πύργους καταλεί και κάστρα ρίχνει κάτω.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΓΑΠΗ

Η αγάπη πύργους καταλεί και κάστρα ρίχνει κάτω.

δηλώνει:
Την μεγάλη δύναμη της αγάπης.