Καιρός πανιά, καιρός παιδιά, καιρός αδράχτια μοναχά. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΓΥΝΑΙΚΑ

Καιρός πανιά, καιρός παιδιά, καιρός αδράχτια μοναχά.

δηλώνεται:
Το πέρασμα του χρόνου για την γυναίκα, που σκέφτεται αρχικά τα πανιά (προικιά/γάμο) μετά τα παιδιά μέχρι να τα μεγαλώσει και μετά γερνάει και μπορεί μόνο να γνέφει.