Τα αδειανά βαρέλια κάνουν τον περισσότερο κρότο.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Τα αδειανά βαρέλια κάνουν τον περισσότερο κρότο.

δηλώνει πως:
Οι άδειοι, ανίκανοι άνθρωποι, που δεν έχουν ικανότητες ή γνώσεις, κάνουν θόρυβο για να τους προσέξουν οι άλλοι.