Φίλος καλός στην ανάγκη φαίνεται.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΦΙΛΙΑ

Φίλος καλός στην ανάγκη φαίνεται.

σημαίνει :
Στην δυστυχία δοκιμάζεται ο φίλος, αν θα είναι υποστηρικτικός ή αν θα εξαφανιστεί.