Φίλος για φίλο σώζεται.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΦΙΛΙΑ

Φίλος για φίλο σώζεται.

δηλώνεται πως:
Ο φίλος μπορεί να μας σώσει.
ομοίως:
Ο καλός ο φίλος είναι του σπιτιού ο στύλος.