Φίλε, σαν σε βλέπω, τότε σε ενθυμούμαι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΦΙΛΙΑ

Φίλε, σαν σε βλέπω, τότε σε ενθυμούμαι.

λέγεται:
Για άνθρωπο διπρόσωπο, που παριστάνοει το φίλο χωρίς να είναι.