Φεύγει όπως ο διάβολος απο την εκκλησία.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣΦεύγει όπως ο διάβολος απο την εκκλησία.

δηλαδή:
Φεύγει όσο πιο γρήγορα γίνεται.