Φεγγαράκι σαν ημέρα και στραβός που δεν το βλέπει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΡΟΣΠΟΙΗΣΗ

Φεγγαράκι σαν ημέρα και στραβός που δεν το βλέπει.

λέγεται:
Για κάποιον που παριστάνει πως δεν βλέπει, δεν καταλαβαίνει το ολοφάνερο, (επειδή δεν τον συμφέρει).