Τσουκάλι σκεπασμένο τίποτε δεν παθαίνει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τσουκάλι σκεπασμένο τίποτε δεν παθαίνει.

σημαίνει πως :
Όταν έχουμε πάρει τις προφυλάξεις μας δεν κινδυνεύουμε από καταχρήσεις.