Τρώει κι από το άλλο ζυμωτό.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΡΟΣΠΟΙΗΣΗ

Τρώει κι από το άλλο ζυμωτό.

λέγεται:
Για κάποιον που παρισάνει τον άρρωστο για να αποφύγει κάποια δουλειά.