Χιόνι και μάρμαρο, ποτέ δεν ιδρώνουν.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΣ

Χιόνι και μάρμαρο, ποτέ δεν ιδρώνουν.

λέγεται:
Για άνθρωπο ψυχρό και αναίσθητο.