Τόσο έχει ο φτωχός την όρνιθα του όσο ο πλούσιος το βόδι του.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ

Τόσο έχει ο φτωχός την όρνιθα του όσο ο πλούσιος το βόδι του.

δηλώνει πως:
Και το ελάχιστο είναι σημαντικό για τον φτωχό που δεν έχει πολλά.