Το σάπιο μήλο σαπίζει και τα καλά.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΚΑΚΟ

Το σάπιο μήλο σαπίζει και τα καλά.

σημαίνει πως :
Ο αισχρός και κακούργος άνθρωπος μολύνει και προξενεί προβλήματα σε όλο τον περίγυρο.
ομοίως:
Τα σάπια λεμόνια σαπίζουν γρήγορα και τα γερά.