Το σίδερο είναι σίδερο και ο άνθρωπος κρατά σαν το σίδερο.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΥΠΟΜΟΝΗ

Το σίδερο είναι σίδερο και ο άνθρωπος κρατά σαν το σίδερο.

δηλώνει πως:
Ο άνθρωπος υποφέρει πολλά δεινά στην διάρκεια της ζωής του.