Την δουλειά σου Μαργαρίτα κι η δουλειά μας πάει ντρέτα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΤΕΜΠΕΛΙΑ

Την δουλειά σου Μαργαρίτα κι η δουλειά μας πάει ντρέτα.

λέγεται:
Σε ανθρώπους που δεν συμμετέχουν σε ένα έργο που έχουμε αναλάβει.