Κάθε πράμα στον καιρό του κι ο κολιός τον Αύγουστο.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ


ΧΡΟΝΟΣ

Κάθε πράμα στον καιρό του κι ο κολιός τον Αύγουστο.

σημαίνει πως :
Τα πράγματα πρέπει να γίνονται στον κατάλληλο χρόνο, όταν είναι η εποχή τους.
ομοίως:
Κάθε πράγμα στον καιρό του και τ' αβγό το Μέγα Πάσχα