Κάθε κάβουρας στην τρύπα του δυνατός είναι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΔΥΝΑΜΗ

Κάθε κάβουρας στην τρύπα του δυνατός είναι.

σημαίνει πως :
Ανάλογα με τις συνθήκες, και σε γνώριμο τόπο που νιώθει ασφαλής, φαίνεται και ο αδύναμος δυνατός.