Ο αράπης τον αράπη μαυροτσούκαλο τον λέει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΛΑΤΤΩΜΑ

Ο αράπης τον αράπη μαυροτσούκαλο τον λέει.

εκφράζει πως:
Συχνά κάποιος κατηγορεί τον άλλον για δικά του ελαττώματα.