Ο φτωχός κι ο λόγος του.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΦΤΩΧΕΙΑ

Ο φτωχός κι ο λόγος του.

σημαίνει πως :
Ο φτωχός δεν ακούγεται, δεν έχει δύναμη ο λόγος του.
ομοίως:
Γρόσια δεν έχεις, γλώσσα δεν έχεις.