Κοντακιανός λογαριασμός, παντοτινή αγάπη.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Κοντακιανός λογαριασμός, παντοτινή αγάπη.

λέγεται:
Για καλές σχέσεις λόγω τακτοποίησης οικονομικών διαφορών.