Τα μεγάλα δάση παραμένουν βουβά.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ

Τα μεγάλα δάση παραμένουν βουβά.

δηλώνει πως:
Οι σπουδαίοι άνθρωποι ενεργούν και ζουν χωρίς τυμπανοκρουσίες.