ΤΑ μακριά εκόντεψαν, τα ψιλά εχιόνισαν, κι έχεις ερμό γυνή και δεν δουλεύεις.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΓΗΡΑΤΕΙΑ

ΤΑ μακριά εκόντεψαν, τα ψιλά εχιόνισαν, κι έχεις ερμό γυνή και δεν δουλεύεις.

λέγεται:
Για ηλικιωμένους ανθρώπους που χάνουν τις δυνάμεις τους.