Τα λόγια είναι λόγια και τα μακαρούνια έχουν το φαγί.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ


ΠΡΑΞΗ

Τα λόγια είναι λόγια και τα μακαρούνια έχουν το φαγί.

σημαίνει πως:
Με τα λόγια δεν καταφέρνει κανείς τίποτε, χρειάζονται έργα.
ομοίως
Κανείς δεν χόρτασε με λόγια.