Τα χει η μοίρα στο χαρτί, πελέκι δεν τα κόβει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΜΟΙΡΑ

Τα χει η μοίρα στο χαρτί, πελέκι δεν τα κόβει.

δηλώνει πως:
Ό,τι είναι γραμμένο απο την μοίρα, θα συμβεί οπωσδήποτε.
αρχαιοελληνικά:
Την ειμαρμένην αδύνατον και Θεώ αποφυγέειν.