Του κακού καιρού τα γνέφια, άλλα πάνω κι άλλα κάτω.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Του κακού καιρού τα γνέφια, άλλα πάνω κι άλλα κάτω.

λέγεται :
Για άστατο καιρό, αλλά κυρίως μεταφορικά, για ασταθείς και αβέβαιες καταστάσεις.