Όπου είναι τα πολλά καλά, εκεί πάνε και τα λίγα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΤΥΧΗ

Όπου είναι τα πολλά καλά, εκεί πάνε και τα λίγα.

δηλώνεται πως:
Συχνά η τύχη ευνοεί ανθρώπους ήδη ευνοημένους και ειδικότερα άτομα πλούσια αποκτούν ακόμη περισσότρα χρήματα.
ομοίως:
Εκεί που τρέχει το νερό πάλι να τρέξει θέλει.