Όπου είναι γέρος κουζουλός, από τα νιάτα το έχει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

Όπου είναι γέρος κουζουλός, από τα νιάτα το έχει.

σημαίνει πως :
Η συμπεριφορά και ο χαρακτήρας του ανθρώπου χτίζεται από την νεαρή ηλικία.