Όποιος βρίσκει και πορεύεται, ποτέ του δεν παντρεύεται.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΓΑΜΟΣ

Όποιος βρίσκει και πορεύεται, ποτέ του δεν παντρεύεται.

σημαίνει πως :
Όποιος είναι ικανοποιημένος απο την ζωή του, και έχει ότι επιθυμεί, δεν θέλει να παντρευτεί.