Να νογάς και να βλογάς.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Να νογάς και να βλογάς.

λέγεται:
Για αυτούς που προνοούν και προλαμβάνουν τις δύσκολες καταστάσεις.