Τάζει φούρνους με καρβέλια και λαγούς με πετραχίλια.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΥΠΟΣΧΕΣΗ

Τάζει φούρνους με καρβέλια και λαγούς με πετραχίλια.

λέγεται :
Για κάποιον που υπόσχεται πολλά, τα οποία δύσκολα θα πραγματοποιήσει.
αρχαιοελληνικά:
Χρυσά όρη υπισχνείσθαι.