Όμοιος τον όμοιο αγαπά, όμοίος τον όμοιο θέλει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΛΑΤΤΩΜΑ

Όμοιος τον όμοιο αγαπά, όμοίος τον όμοιο θέλει.

σημαίνει πως:
Οι άνθρωποι συναναστρέφονται άτομα με τα ίδια ελαττώματα.
ομοίως
Όμοιος τον όμοιο, κι η κοπριά τα λάχανα.
Όμοιος τον όμοιο αγαπά, κι ο ψεύτης τον ψεύτη θέλει.
Όμοιος τον όμοιο αγαπά, κι η γάτα το ποντίκι.
Όμοιος ομοίω αεί πελάζει