Ο Μανώλης με τα λόγια χτίζει ανώγεια και κατώγεια.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΥΠΟΣΧΕΣΗ

Ο Μανώλης με τα λόγια χτίζει ανώγεια και κατώγεια.

λέγεται:
Για κάποιον που λέει μεγάλα λόγια και δίνει υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορεί να πραγματοποιήσει.
αρχαιοελληνικά:
Χαλεπόν οτ ποιείν, το δε κελεύσαι ράδιον.