Ο λύκος με μύγες δεν χορταίνει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΠΛΗΣΤΙΑ

Ο λύκος με μύγες δεν χορταίνει.

δηλώνει πως:
Οι μεγάλοι και ισχυροί δεν ικανοποιούνται με μικρά και ευτελή.