Τα δικά μας των γειτόνων.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΛΑΤΤΩΜΑ

Τα δικά μας των γειτόνων.

σημαίνει πως:
Προσάπτουμε στους άλλους τα δικά μας ελαττώματα.
αρχαιοελληνικά:
Το όνειδος αυτοίς η κύων άλλοις φέρει.