Και τούτο δικό του και το άλλο μοναχικό του.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΛΕΟΝΕΞΙΑ

Και τούτο δικό του και το άλλο μοναχικό του.

λέγεται:
Για άνθρωπο ισχυρογνώμων και πλεονέκτη που θέλει να γίνεται πάντα το δικό του.
ομοίως:
Μονά ζυγά δικά του.