Και εσύ κακή δασκάλισσα, κι εγώ κακό βελόνι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Και εσύ κακή δασκάλισσα, κι εγώ κακό βελόνι.

λέγεται:
Για συνεργασία που δεν έχει καλά αποτελέσματα.
ομοίως:
Και εσύ κακό χερόβολο, κι εγώ κακό δεμάτι.
Και εσύ κακό χωράφι, κι εγώ κακό ραπάνι.