Δε μιλάω δε λαλώ ώσπου να πάρω τον καλό γαμπρό. 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΥΠΟΚΡΙΣΙΑ

Δε μιλάω δε λαλώ ώσπου να πάρω τον καλό γαμπρό. 

σημαίνει πως :
Συμριφέρομαι με κατάλληλο τρόπο, υποκρίνομαι κάτι που δεν είμαι μέχρι να πετύχω τον στόχο μου.