Το πολύ το διάφορο τρώγει και το κεφάλι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΛΕΟΝΕΞΙΑ

Το πολύ το διάφορο τρώγει και το κεφάλι.

λέγεται:
Για ανθρώπους αισχροκερδείς που μπορεί να πάθούν και ζημιά λόγω της πλεονεξίας τους.
αρχαιοελληνικά:
Πολλούς η πλεονεξία εις όλεθρον ήγαγε.