Η βελόνα κι η κλωστή κάνουν ράφταινα καλή.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΜΕΣΑ

Η βελόνα κι η κλωστή κάνουν ράφταινα καλή.

δηλαδή:
Χρειάζονται τα κατάλληλα εργαλεία για να κάνεις σωστά μια δουλειά.