Βγάζει από αρσενικό γάιδαρο θηλυκό πουλάρι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΨΕΜΑ

Βγάζει από αρσενικό γάιδαρο θηλυκό πουλάρι.

λέγεται :
Για μεγάλο ψέμα, για κάτι απίστευτο και αδύνατο.