Βγάζει κι απο κρύο φούρνο ζεστό ψωμί.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Βγάζει κι απο κρύο φούρνο ζεστό ψωμί.

λέγεται :
Για άνθρωπο ικανό και δραστήριο, που ξεπερνάει κάθε εμπόδιο και κάθε δυσκολία.