Πάρε τον ένα και βάρα τον άλλον.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΧΡΗΣΤΟΣ

Πάρε τον ένα και βάρα τον άλλον.

λέγεται :
Για ανθρώπους εξίσου αχρείους και φαύλους.