Όποιος βαριέται πολλά στερεύεται.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΤΕΜΠΕΛΙΑ

Όποιος βαριέται πολλά στερεύεται.

δηλαδή:
Όποιος βαριέται πολλά χάνει, πολλά στερείται.