Νερό κι αλάτι, (ό,τι είπαμε).

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΦΙΛΙΑ

Νερό κι αλάτι, (ό,τι είπαμε).

λέγεται:
Για φίλους που ξαναμονιάζουν ξεχνώντας τις παλιές έριδες.
εννοεί πως
Ο καυγάς μας τελείωνει κι εξαφανίζεται όπως διαλύεται το αλάτι στο νερό.